Địa chỉ: Mỹ Tú - Sóc Trăng
 04/11/21  Tin tức  45
Tập 1: https://www.youtube.com/watch?v=YRucOqyZhuwTập 2:  https://www.youtube.com/watch?v=uPC0U_A0pogTập 3: https://www.youtube.com/watch?v=9fLYZhRuLQsTập 4: https://www.youtube.com/watch?v=rcSl_Zq7wCw
 15/02/20  Tin tức từ Sở  233
Công văn số 252/SGDĐT-VP v/v tiếp tục cho HS-SV nghỉ học đề phòng dịch bệnh Covid-19