Địa chỉ: Mỹ Tú - Sóc Trăng
 15/02/20  Tin tức từ Sở  233
Công văn số 252/SGDĐT-VP v/v tiếp tục cho HS-SV nghỉ học đề phòng dịch bệnh Covid-19
 27/12/18  Tin tức - Sự kiện  3878
Nhờ giải pháp công nghệ do Viettel cung cấp và tâm huyết hiện đại hóa trường học của thầy Hoàng Văn Việt, trường THPT số 2 Bảo Thắng đã có nhiều thay đổi ấn tượng.