Địa chỉ: Mỹ Tú - Sóc Trăng
 • Trần Thị Kim Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng khối Lá
  • Điện thoại:
   0984441837
  • Email:
   kimnganmn37@gmail.com
 • Lê Thị Quý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng khối Mầm
 • Bùi Thị Thu Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0346298595
  • Email:
   phongvy2002@gmail.com
 • Võ Thị Bạch Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0348576671
  • Email:
   bantru.mnmh@gmail.com