Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Mỹ Tú - Sóc Trăng
 • Thái Hồng Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng khối lá
  • Điện thoại:
   0979299938
  • Email:
   nhungmgmhwww@gmail.com
 • Nguyễn Thị Mỹ Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng khối chồi
  • Điện thoại:
   0346656268
  • Email:
   myhien2485@gmail.com
 • Trần Thị Kim Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng khối mầm
  • Điện thoại:
   0984441837
  • Email:
   kimnganmn37@gmail.com
 • Huỳnh Mỹ Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ văn phòng
  • Điện thoại:
   0702970395
  • Email:
   huynhmyhanh79@gmail.com
 • Võ Thị Bạch Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0348576671
  • Email:
   bantru.mnmh@gmail.com
 • Lê Thị Ngọc Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0906069739
  • Email:
   chaungocgiangmh@gmail.com
 • Bùi Thị Thu Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0346298595
  • Email:
   phongvy2002@gmail.com